Voor het meten van uw bloeddruk kunt u een afspraak maken met de assistente van uw huisarts, zij voert uw bloeddrukmeting uit.

Is uw bloeddruk stabiel?

Wanneer uw bloeddruk goed ingesteld is en daardoor stabiel is, dan kunt u volstaan met 4 bloeddrukmetingen bij de assistente per kalenderjaar.

Afwijkende uitslag?

Wanneer er, op basis van de uitslag van uw bloeddrukmeting, aanleiding is voor overleg dan bespreekt de assistente de uitkomst van uw bloeddrukmeting met uw huisarts.

Heeft u een (te) hoge bloeddruk?

Als u over een langere periode last heeft van een (te) hoge bloeddruk dan kunnen er, op langere termijn, complicaties optreden. In dat geval adviseert uw huisarts u om eenmaal per jaar bloed te laten prikken en urine in te leveren bij het ziekenhuis. Op basis van de uitslag van dat onderzoek bespreekt uw huisarts samen met u het behandelplan.

Nader onderzoek

Geeft de uitslag van uw bloeddrukmeting aanleiding tot nader onderzoek dan wordt er direct een afspraak met uw huisarts gemaakt om de uitslag van de bloeddrukmeting met u te bespreken. Mocht uw huisarts aanvullend onderzoek noodzakelijk vinden dan verwijst uw huisarts u bijvoorbeeld door naar een specialist in een ziekenhuis (zo mogelijk) bij u in de buurt.