COPD staat voor Chronische Obstructieve Longziekte en is ongeneeslijk. De luchtwegen zijn door een chronische ontsteking blijvend vernauwd en daardoor werken de longen steeds minder goed. Deze aandoening ontstaat vaak bij mensen die ouder zijn dan 40 jaar.

Belangrijkste symptomen bij deze aandoening zijn:
  • Hoesten en opgeven van slijm;
  • Piepend en brommend geluid bij ademhalen;
  • Kortademigheid;
  • Vermoeidheid.
De gevolgen van COPD kunnen zijn:
  • Patiënten krijgen steeds meer last van kortademigheid en raken daardoor sneller vermoeid;
  • Verkoudheid, griep en/of een longontsteking geven veel klachten en gaan door deze aandoening minder snel over;
  • Patiënten zijn vatbaar voor longontstekingen;
  • Bij een ernstige vorm van COPD kan de conditie van de patiënt steeds sneller achteruit gaan.
Oorzaken van COPD

In de meeste gevallen ontstaat COPD door roken. Ook kan het langdurig inademen van schadelijke stoffen de luchtwegen beschadigen en daardoor COPD veroorzaken.

Bent u veertig jaar of ouder, (ex-)roker en herkent u bovenstaande symptomen of gevolgen? Neem dan contact op met uw huisarts. Uw huisarts kan door middel van een longfunctieonderzoek beoordelen of u mogelijk COPD heeft of niet. Voor meer informatie over longfunctieonderzoek kunt u ook op onze website kijken op de pagina ……….

Controles bij COPD-patiënten

Patiënten met COPD hebben structurele zorg en ondersteuning nodig om problemen, genoemd bij de gevolgen van COPD, op langere termijn zoveel mogelijk te voorkomen. Het is voor een COPD-patiënt van groot belang om minstens 2 keer per jaar voor controle op het spreekuur van de huisarts of van de praktijkondersteuner te komen.

Zorg voor patiënten met COPD in Zoetermeer

In Zoetermeer bestaat voor patiënten met COPD een intensieve samenwerking tussen diverse hulpverleners. Door een gestructureerde samenwerking tussen uw huisarts, de praktijkondersteuner, diëtist(e), apotheek, fysiotherapeut en eventueel een longarts van een ziekenhuis is de zorg voor COPD-patiënten geoptimaliseerd.

Voor meer informatie over COPD is door EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ) een aparte patiëntenfolder beschikbaar, deze folder kunt u via deze link bekijken en/of downloaden.