Verwijsbrief en opvragen patiëntendossier

Met regelmaat krijgen wij van patiënten het verzoek tot het verstrekken van medische gegevens en/of het schrijven van verwijsbrieven. Graag willen wij u erop attenderen dat wij enige tijd nodig hebben om, op zorgvuldige wijze, uw relevante gegevens te verzamelen en dit voor u samen te stellen. Om er zeker van te zijn dat wij u uw gegevens compleet en nauwkeurig kunnen verstrekken kunt u uw medische gegevens en/of verwijsbrief na 2 werkdagen bij de assistente aan de balie afhalen.

Doorverwijzing naar ziekenhuis, GGZ of andere hulpinstellingen

Helaas constateren wij dat patiënten soms uit eigen beweging voor niet-spoedeisende zaken een afspraak maken met een specialist en achteraf pas een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts mag achteraf niet alsnog een verwijzing voor specialistische zorg uitschrijven. De specialist mag in dit geval dus ook geen zorg aan de patiënt verlenen en kan vervolgens de zorg niet declareren bij de zorgverzekeraar. Indien een specialist in dit geval toch besluit zorg te verlenen dan vergoedt de zorgverzekeraar niets en komt vergoeding van deze behandeling volledig voor rekening van de patiënt. 

Uitsluitend de huisarts verwijst u, indien daar een aantoonbare medische noodzaak voor is of is geconstateerd, door naar specialistische zorg.

Concreet: geen medische noodzaak = geen verwijzing naar specialistische zorg!