Een bekend probleem in de Nederlandse maatschappij is de vergrijzing van de bevolking, er leven veel mensen op oudere leeftijd in ons land en de levensverwachting van ouderen neemt flink toe. Daarmee ontstaan er op vele gebieden problemen voor oudere mensen, mensen blijven langer zelfstandig wonen en doen veelal een beroep gaan doen op het systeem van mantelzorg om hen heen. 

Geheugenproblemen of dementie

Daarnaast kennen we bij ouderen een steeds grotere groep met ouderen die niet of niet voldoende meer voor zichzelf kunnen zorgen door bijvoorbeeld geheugenproblemen of lichamelijke ongemakken. Wanneer u als patiënt of uw directe omgeving zoals familie en vrienden zich zorgen maken om uw vergeetachtigheid dan zou er sprake kunnen zijn van dementie.

Als u of uw directe omgeving het vermoeden heeft dat er problemen zijn met uw geheugen dan kunt u bij uw huisarts terecht voor een geheugentest. Wij adviseren u om altijd een familielid of kennis mee te nemen naar deze afspraak.

Intensieve ouderenzorg

In Zoetermeer wordt door huisartsen en praktijkondersteuners intensief samengewerkt om de groep kwetsbare ouderen goed in kaart te brengen en daar waar mogelijk de beste zorg op de juiste plaats te bieden.

Zorg bij dementie

Bij patiënten met dementie vindt een nauwe samenwerking plaats tussen de huisarts en een casemanager dementie van het Coördinatiepunt Zorg in Zoetermeer. Meer informatie over zorg bij dementie kunt u via deze link vinden in de speciale folder ‘Ketenzorg bij dementie’.