Iedereen van 18 jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico voor de zorgverzekering. Dat betekent dat u de eerste €385 van zorgkosten uit het basispakket zelf betaalt, mits u anders heeft afgesproken met uw zorgverzekeraar.

Elk aanvullend onderzoek in het ziekenhuis aangevraagd door uw huisarts of op verzoek van uzelf valt buiten de vergoeding van uw ziekenkostenverzekeraar.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • Laboratoriumonderzoek;
  • Elk onderzoek op de afdeling Radiologie;
  • Consult elke specialist in het ziekenhuis;
  • Onderzoek materiaal/weefsel ingestuurd door uw huisarts;
  • Verbandmiddelen;
  • Sommige medicatie;
  • Vervoer door de ambulance.

Let op: uw huisarts beslist welk onderzoek er nodig is of dat een medische ingreep door de huisarts of door de specialist moet worden uitgevoerd.

Voor meer informatie over vergoedingen van zorg kunt u ook terecht op:

www.dezorgnota.nl