Goede medische zorg is een kwestie van vertrouwen. Een goede samenwerking tussen u als patiënt, de huisarts of hulpverlener is daarom van groot belang. Bij huisartspraktijk Verhoeff doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk te helpen, maar er kan altijd iets mis gaan. In dat geval kunt u bij ons een klacht indienen. Wij zien uw klacht als een kans om te leren en onze dienstverlening nog verder te verbeteren. 

Heeft u een klacht?

Heeft u, naar aanleiding van een bezoek aan uw huisarts, de praktijkondersteuner of assistente, een klacht?

Er zijn 2 manieren waarop u een klacht bij ons in kunt dienen:

Zodra wij uw klacht hebben ontvangen nemen we telefonisch of schriftelijk contact met u op. Graag bespreken wij uw klacht in een persoonlijk gesprek. Wij proberen dan, samen met u, te zoeken naar een goede oplossing voor de afhandeling van uw (medische) klacht.

Komen we er samen niet uit?

Bent u, na een gesprek met ons, nog steeds ontevreden? Dan kunt u ook met uw klacht terecht bij de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer. Ook daar kunt u uw klacht schriftelijk kenbaar maken. Dit kan via onderstaand adres of via email klacht@eerstelijnszorgzoetermeer.nl.

EerstelijnsZorg Zoetermeer
t.a.v. Klachtenafdeling
Croesinckplein 24
2722 EA ZOETERMEER

Onbevredigende afhandeling van uw klacht?

Komt u er, samen met ons of met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer, niet uit of wilt u liever uw klacht met iemand anders bespreken? Wij verwijzen u dan graag door naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg via deze link naar www.skge.nl. Deze klachtenfunctionaris behandelt uw klacht vertrouwelijk, kan voor u bemiddelen en zoekt – samen met u – naar een passende oplossing.

Geschillencommissie

Wanneer u zich ook niet kunt vinden in de afhandeling van uw klacht door de Onafhankelijke Klachtenfunctionaris van SKGE of is uw klacht niet of niet in voldoende mate opgelost, dan is er sprake van een geschil. In dit geval kunt het geschil schriftelijk voorleggen aan de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg via deze link. U komt dan terecht op de website van de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg www.skge.nl.