Graag willen wij uw consult bij uw huisarts op een voorspoedige wijze laten verlopen, en daarom hanteren wij een aantal huisregels. Hieronder hebben wij ze voor u op een rijtje gezet:

Spreekuur
 • Tussen 12.00 uur en 13.00 uur heeft uw huisarts lunchpauze en overleg met de assistente(s);
 • Tussen 13.00 uur en 14.00 uur rijdt uw huisarts, indien noodzakelijk, visites;
 • Belt u vroeg dan kunt u, afhankelijk van de ruimte in de agenda van de huisarts, mogelijk nog op dezelfde dag bij ons terecht voor een afspraak;
 • Tijdens vakanties en op woensdagmiddag neemt in de regel de praktijk van dokter Cucinotta voor onze praktijk waar;
 • Maakt u een afspraak voor een controle voor uw Diabetes Mellitus of voor een kleine (chirurgische) ingreep of heeft u meerdere medische klachten? Geef dit dan, direct bij het maken van de afspraak, door aan de assistente. Dan reserveren wij meer tijd voor uw consult.
Wijzigingen in de privésituatie
Geef een adreswijziging, een wijziging in uw gezinssituatie, een wijziging in uw zorgverzekering of de overstap naar een andere zorgverzekeraar tijdig aan onze assistente door.
Verwijzing naar een specialist
 • Helaas constateren wij dat patiënten soms uit eigen beweging voor niet-spoedeisende zaken een afspraak maken met een specialist en achteraf pas een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is in dit geval niet gemachtigd om achteraf alsnog een verwijzing voor specialistische zorg uit te schrijven. De specialist mag in dit geval geen zorg aan de patiënt verlenen en kan de zorg niet declareren bij de zorgverzekeraar.Indien een specialist in dit geval toch besluit zorg te verlenen dan vergoedt de zorgverzekeraar niets en komt vergoeding van deze behandeling volledig voor rekening van patiënt.
 • De huisarts verwijst u, indien daar een aantoonbare medische noodzaak voor is of is geconstateerd, door naar specialistische zorg.
Verwijsbrief en opvragen patiëntendossier
Om er zeker van te zijn dat wij u uw gegevens compleet en nauwkeurig kunnen verstrekken kunt u uw medische gegevens en/of verwijsbrief na 2 werkdagen bij de assistente aan de balie afhalen.
Niet nakomen van een afspraak/consult
 • Het komt met grote regelmaat voor dat een patiënt een afspraak voor een consult bij de huisarts maakt en vervolgens niet op het spreekuur verschijnt. Indien u zich niet 24 uur voor aanvang van de afspraak afmeldt dan zijn wij genoodzaakt voor de reeds gemaakte afspraak een rekening te sturen.
  LET OP: Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Wilt u zelf onnodige kosten voorkomen? Meldt u zich dan tijdig voor uw afspraak af. De tarieven die wij hiervoor hanteren zijn 15 Euro voor een enkel consult en 25 Euro voor een dubbel consult.
 • Bij de praktijkondersteuner worden langere tijden voor een consult voor u gereserveerd. Voor een niet nagekomen afspraak bij de praktijkondersteuner hanteren wij derhalve een tarief van 30 Euro per consult.
Gedrag
Vanzelfsprekend tolereren wij agressief gedrag niet.