Astma is een chronische ontstekingsreactie van de luchtwegen. Bij een prikkeling van de luchtwegen ontstaat een vernauwing van de luchtwegen waardoor patiënten klachten kunnen krijgen als kortademigheid, benauwdheid, piepende ademhaling en (nachtelijk) hoesten.

De mate van de luchtwegvernauwing kan variëren in ernst, het ene moment heeft de patiënt meer last en het andere moment kunnen de klachten bijna verdwenen zijn. Astmaklachten kunnen spontaan of door gebruik van medicatie verdwijnen.

Wanneer ontstaat Astma?

Astma ontstaat vooral op jonge leeftijd maar kan bijvoorbeeld ook pas na het 50e levensjaar optreden. Als astma bij u in uw familie bij ouder(s), broer(s) of zus(sen) voorkomt dan bestaat een grotere kans dat u deze aandoening ook krijgt.

Belangrijkste symptomen bij astma zijn:
  • Piepend geluid bij ademhalen;
  • Kortademigheid in combinatie met piepende ademhaling bij inspanning en bij rust;
  • Langdurig hoesten;
  • Gevoelig voor allergische prikkels zoals vochtige of stoffige omgeving, gras- of boompollen, dieren, huisstofmijt;
  • Gevoelig voor niet-allergische prikkels zoals koude lucht, mist, (tabaks)rook, fijnstof, baklucht, verflucht, lucht of geur afkomstig van parfum.
Diagnostiek astma

Bij patiënten waarbij mogelijk sprake is van astma stellen we door middel van een longfunctie-onderzoek vast of er definitief sprake is van astma. Dit onderzoek bestaat in principe uit twee delen, het eerste deel omvat een longfunctietest zonder medicatie. Als deze test de verdenking bevestigd dan wordt aansluitend een tweede test uitgevoerd met inhalatie-medicatie.

Als blijkt dat dit een positief effect heeft op de longfunctie dan stelt uw huisarts de definitieve diagnose Astma. Als de uitslag van de test niet afwijkend is maar uw huisarts op basis van uw klachten toch twijfels heeft over de gestelde diagnostiek dan verwijst de huisarts u alsnog door naar de longarts in het ziekenhuis. 

Zorg voor astmapatiënten

In Zoetermeer bestaat voor patiënten met astma een intensieve samenwerking tussen diverse hulpverleners. Door een gestructureerde samenwerking tussen uw huisarts, de praktijkondersteuner, diëtist(e), apotheek, fysiotherapeut en eventueel een longarts van een ziekenhuis is de zorg voor astmapatiënten geoptimaliseerd.

Voor meer informatie over astma is door EerstelijnsZorg Zoetermeer (EZZ) een aparte patiëntenfolder beschikbaar, deze folder ‘Ketenzorg bij astma’ kunt u via deze link bekijken en/of downloaden.