Delen van uw medische gegevens

Alleen uw eigen huisarts en apotheek kunnen op dit moment uw medische gegevens inzien. Moet u (door bijvoorbeeld een spoedgeval) naar de huisartsenpost, naar een andere huisarts, de apotheek, een ziekenhuis of andere zorginstelling in bijvoorbeeld een andere plaats? Dan is het van belang dat een andere arts, apotheek of zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens kan bekijken en u snel, goed en veilig kan behandelen. Inzage in uw medische dossier kan cruciaal zijn voor een juiste behandeling van uw klachten.

Toestemming voor het delen van uw medische gegevens

Het is daarom van belang dat u toestemming geeft om uw medische gegevens voor een andere arts of apotheek beschikbaar te maken. Zonder deze toestemming kan vanaf 1 juli 2018 uitsluitend nog uw eigen huisarts en apotheek uw medische gegevens inzien en kunnen anders zorgverleners niet vanaf dat moment niet meer bij deze gegevens. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld artsen die dienstdoen op de huisartsenpost in Zoetermeer, ook zij kunnen zonder uw toestemming niet meer uw medische gegevens inzien.

Het delen van uw medische gegevens gebeurt via het Landelijke Schakelpunt (LSP), maar alleen als u dat goed vindt en dus toestemming geeft voor het delen van uw medische gegevens.

Kan ik deze toestemming ook tijdens de behandeling geven?

Deze toestemming kunt u in gevallen waarin een andere arts, apotheek of specialist u moet behandelen ter plekke niet alsnog geven, deze toestemming moet u vooraf regelen.

Welke medische gegevens worden er gedeeld?

De medische gegevens die andere artsen en zorgverleners na uw toestemming kunnen inzien zijn:

  • Naam, adres en leeftijd;
  • Informatie over uw gezondheid;
  • Informatie over de bezoeken aan uw huisarts in de afgelopen 4 maanden of uw laatste 5 bezoeken aan uw eigen huisarts;
  • Informatie over uw allergieën;
  • Informatie over medicijnen die u heeft gekregen van uw apotheek;
  • Informatie over overgevoeligheid voor bepaalde medicijnen.

Een andere apotheek, specialist of zorginstelling kan alleen de gegevens over uw allergieën, medicijnen en overgevoeligheid bekijken.

Hoe geeft u toestemming voor het delen van uw medische gegevens?

U kunt eenvoudig online toestemming geven voor het delen van u medische gegevens via ikgeeftoestemming.nl. Het formulier kunt u elektronisch versturen door gebruik te maken van DigiD met sms, ook kunt u het formulier invullen, zelf uitprinten en inleveren bij uw zorgverlener.