Afspraak maken

Uw huisarts heeft spreekuur uitsluitend op afspraak. Bij het maken van een afspraak voor een consult bij uw huisarts stelt de assistente u een aantal vragen om zo de ernst van de situatie en de termijn van de afspraak in te kunnen schatten. Afhankelijk van de ernst en de aard van uw klachten plannen wij, in overleg met u, een afspraak bij uw huisarts in.

Wanneer kan ik bellen voor een afspraak of voor een uitslag?

Wanneer u belt voor een afspraak voor dezelfde dag dan kunt u daarvoor tot 09.00 uur ’s morgens bellen. Belt u voor een afspraak voor op een andere dag, voor het aanvragen van een (herhaal)recept via de assistente of voor een laboratoriumuitslag dan kunt u tot 12.00 uur of ‘s middags tussen 14.00 uur en 15.00 uur bellen. Afspraken worden, indien mogelijk, op dezelfde dag of op korte termijn gemaakt.

Na 15.00 uur is onze praktijk alleen via de spoedlijn voor dringende zaken bereikbaar, onze assistente is dan uitsluitend bezig met administratieve handelingen en medisch ondersteunende taken voor onze praktijk.

Visites

Voor een visite op dezelfde dag van aanvraag kunt u tussen 08.00 uur en 09.00 uur bellen met de assistente. Aanvragen voor visites worden altijd met uw huisarts overlegd. Als u door medische redenen aan huis gebonden bent, kan de huisarts op verzoek een huisbezoek maken. Indien u zelf geen vervoer heeft is dit voor de huisarts geen reden tot huisbezoek.

Beroepsgeheim huisarts en assistentes

Net als de huisarts heeft ook onze assistente een beroepsgeheim. Onze assistentes hebben daar een gedegen opleiding voor gevolgd en bij twijfel zal de assistente altijd overleggen met uw huisarts.